CONTOH RPH

RANCANGAN   PELAJARAN  HARIAN

Matapelajaran                    : Asas Ulum Syariah (Ibadah)
Kelas                                     : 5 Cempaka
Tarikh                                   : 15  Febuari  2012
Masa                                    : 08.20 – 09.20
Bil. Murid                            : 40 orang
Tajuk                                    : Kemahiran :  2.2 Tayammum
                                                                        2.2.2  b. Sebab sebab diharuskan bertayammum
                                                                                   c. Syarat syarat Tayammum

 Peng. Sedia Ada              :a.murid pernah mendengar perkataan tayammum
                                             b.murid mengetahui takrif tayammum
                                             c.boleh membaca niat tayammum dan ertinya
                                             d.menghafaz rukun tayammum

Hasil Pembelajaran:   murid dapat; a.mengetahui sebab sebab diharuskan bertayammum
                                                              b. mengetahui syarat syarat bertayammum


Bahan Bantu Mengajar : a.buku teks                   b. papan putih
                                            c.papan gulung             d. papan carta
                                            e. bahan maujud.
Ulasan Kendiri               : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ulasan Guru Besar/Ketua Panitia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Langkah / Masa
Kemahiran / Tajuk
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran / Pembelajran
Catatan
Pendahuluan
( 3 minit )
Bacaan Doa

Guru dan murid membaca doa beramai-ramai sebelum memulakan pembelajaran

Set Induksi
( 5 minit )
Kemahiran
2.2 Ibadah
- Papan gulung gambar orang bertayammum.
      1.  Bersoal jawab pelajaran ibadah             (tayammum ) yang lalu.
      2. Meminta murid membaca niat  (             tayammum bersama ertinya.


Papan Gulung
Langkah 1
( 15 minit )
Kemahiran
1.2        Ibadah
1.2.2        Bersuci
(Tayammum)

b.      Sebab-sebab diharuskan bertayammum
Sebab-sebab diharuskan bertayammum
a.       Ketiadaan air
b.      Tidak boleh menggunakan air kerana sakit
c.       Ada air tapi diperlukan untuk keperluan diri.
1.      Guru menerangkan sebab-sebab diharuskan bertayammum.
2.      Bersoaljawab mengenai sebab-sebab diharuskan bertayammum.
3.      Murid membaca dan menghafaz apakah sebab-sebab diharuskan bertayammum.Buku Teks
Langkah 2
( 15 minit )
Kemahiran
2.2      Ibadah
2.2.2   Bersuci Tayammum

c.       Syarat-syarat tayammum
Syarat-syarat Tayammum
a.       Menggunakan debu tanah
b.      Debu tanah yang suci
c.       Bukan debu yang mustakmal
d.      Debu yang tidak bercampur dengan benda yang lain.
e.       Bertayammum setelah masuk waktu.
f.       Bertayammum hanya untuk sekali solat Fardhu dan beberapa solat sunat
1.      Guru membacakan syarat-syarat bertayammum dari buku teks.
2.      Murid mengikut bacaan guru.
3.      Guru menerangkan syarat-syarat bertayammum satu persatu.
4.      Bersoal jawab secara lisan.
5.      Murid menjawab soalan guru.Buku teks
Papan Putih
Langkah / Masa
Kemahiran / Tajuk
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran / Pembelajaran
Catatan
Langkah 3
( 15 minit )
Lembaran Kerja
Lembaran Kerja
a.       Sebab diharuskan tayammum
b.      Syarat-syarat tayammum *rujuk lembaran kerja
1.      Murid menerima kertas lembaran kerja.
2.      Guru memberikan arahan dan menerangkan kepada murid cara menjawabnya.
3.      Murid menjawab kertas lembaran kerja.
4.      Guru mengawasi dan membimbing murid.
5.      Murid mengumpulkan kertas lembaran kerja murid.Kertas Lembaran Kerja
Langkah 4
( Penutup )

( 7 minit )

a.       Soal jawan
b.      Kata-kata hikmah
“ ingat Allah, ingat solat “
1.      Guru bersoal jawab beberapa soalan sebagai pengukuhan.
2.      Murid menjawab soalan guru.
3.      Guru menyebutkan kata-kata hikmah mengenai solat


No comments:

Post a Comment